Biuro Rachunkowe Monika Pietrzak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wdrożenie sytemu informatycznego klasy EDI celem usprawnienia procesów w firmie”

 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa gdzie opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP jest źródłem rozwoju firmy. Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie wnioskodawcy poprzez dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie wdrożenie TIK oraz usługi szkoleniowej.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 70938.69 PLN

Logotypy EU